Kerklaan Engineering
Kerklaan Engineering B.V. is een ingenieursbureau op het gebied van besturingstechniek en industriële automatisering. Het bedrijf is opgericht in januari 2009 door ing. A.F.J. (Frank) Kerklaan. Kerklaan Engineering B.V. is uw partner voor onderhoud en service van Topec panelen.
Ketelweg 63b, 3356 LE Papendrecht, Nederland
T:+31 (0)78 61 52 000 M:+31 (0)62 75 35 999 E:contact@kerklaan.com
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden

Design en realisatie Tree-trunk